s j a m a n d a d a lanceert performance-podium op Living Village Festival

(english version below)

18 t/m 21 mei creëert s j a m a n d a d a een eigen TempTempTemp (Temporary Temple of Tempting Tempests, while chewing on High Temperature Tempeh) voor performance in de breedste zin, op het unieke Living Village Festival in Dalfsen. Bij een Levend Festival hoort immers een Levend Podium. In de intieme circus-yurt van Fratelli Fiasco genaamd ‘La Fuente‘ (de Bron) zullen uiteenlopende performers uit of tussen uiteenlopende disciplines het publiek verwonderen, ontregelen, doen schateren, van hun fundamenten lostrillen & herwortelen in de toekomst. Wellicht. Wie weet wat er gebeurt als een performer een publiek ontmoet.

Betovering zal dan ook ons deel zijn als ‘de Dwerg‘ van Fratelli Fiasco het podium betreedt. Wordbites zal live stille poëzie met zang & muziek brengen op koptelefoons; Factotum (vml. Warner&Co., Aardlek) brengt (onder voorbehoud) iphone-exorcisme onder de titel Nomophobia (no-mobile-phone-fobia); Arnoud Rigter (vml. Stadsdichter Eindhoven) jaagt, vergezeld door zijn beruchte droog-mystieke humor, existentiële zonnesteken door uw navel met de beste podium-poëzie van Nederland; Contrast & de Onverlaten gooien poëtische knuppels in hoenderhokken; sieger baljon balt klank, woord, ritueel en tijdsontregeling samen in zijn eerder dit jaar verschenen bundel ‘Dronken Kalender’, DaMu Collectief mengen overal op het terrein dans, muziek en instant composition, de RaaskalBOMfukkerZ zullen wat heilige huisjes omverschoppen, het Enchanted Fire Circus zet tot denken aan met een bewustzijnsverruimende vuurshow, Noortje Braat & Egon Kracht brengen de kwetsbare transitie-voorstelling ‘Het Zal Eens Tijd Worden’ en uiteraard zal sjamandada zelf ook een van haar beruchte seizoensperformance ontketenen, dit keer in samenwerking met Robin Block (bekend van o.a. Project Wildeman, Grote Prijs van Nederland). En dat alles is nog slechts het topje van de ijsberg. Komt allen!

The Living Village Festival is wat je noemt een eco-art-transformatie-festival; een feestelijk platform voor persoonlijke en maatschappelijke transformatie, door middel van workshops, kunst, en vooral: de transformatie van het terrein zelf (een natuurgebiedje in de uiterwaarden van de Overijsselse Vecht met een gedeeltelijke geschiedenis als sloopterrein) naar een ecologische voorhoedeplek, door kunstenaars, vrijwilligers en met name: de bezoekers van het festival!

The Living Village Festival, Dalfsen, info & reserveren via www.thelivingvillagefestival.org

s j a m a n d a d a launches performance-stage on Living Village Festival

18th – 21th of May s j a m a n d a d a will create its own TempTempTemp (Temporary Temple of Tempting Tempests, while chewing on High Temperature Tempeh, etc. etc.) for performance in the broadest sense, on the unique Living Village Festival in Dalfsen. A Living Festival after all asks for Living Performance Arts. In Fratelli Fiasco’s intimate circus-yurt named ‘La Fuente‘ (the Source) a wide range of performers from or in between various disciplines will amaze, derange, derail our audience, shake them off of their fundaments with laughter & re-root them into the future. Perhaps. Who knows what might happen when a performer meets an audience.

Enchantment will be ours when ‘the Gnome‘ of Fratelli Fiasco enters the stage. Wordbites will whisper silent poetry with song & music live on headphones; Factotum (vml. Warner&Co., Aardlek) brings iphone-exorcism under the title Nomophobia (no-mobile-phone-fobia); Arnoud Rigter (first city poet of Eindhoven) casts existential sunstrokes through your bellybutton, accompanied by his infamous dry-mystical humor, with the best stage-poetry the Nederlands has to offer; Contrast & de Onverlaten rock the boat with poetic subversion; sieger baljon moulds sound, word, ritual and defragmentation of time together in his ‘Drunken Calender’, DaMu Collectief will pop up all over the terrain mixing dance, music and instant composition, the RaaskalBOMfukkerZ will take shamanic dadaism to another level, the Enchanted Fire Circus expands minds and awareness with a conscious fire show, Noortje Braat & Egon Kracht present the vulnerable transition-piece ‘Het Zal Eens Tijd Worden’ (It Would Be About Time) and of course sjamandada itself will also ignite one of its infamous seasonal performances, this time in collaboration with Robin Block (known from a.o. Project Wildeman, Grote Prijs van Nederland). And all of this is the mere tip of the iceberg. Come one, come all!

The Living Village Festival is what one could call an eco-art-transformation-festival; a festive platform for personal and collective transformation, by means of workshops, art, and: the transformation of the terrain itself (a natural habitat in the floodplains of the Overijsselse Vecht, partially with a history as a dump) into a state of the art ecological freezone, by artists, volunteers and of course first and foremost: the visitors of the festival!

The Living Village Festival, Dalfsen, info & reservations via www.thelivingvillagefestival.org

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s