s j a m a n d a d a lanceert performance-podium op Living Village Festival

(english version below)

18 t/m 21 mei creëert s j a m a n d a d a een eigen TempTempTemp (Temporary Temple of Tempting Tempests, while chewing on High Temperature Tempeh) voor performance in de breedste zin, op het unieke Living Village Festival in Dalfsen. Bij een Levend Festival hoort immers een Levend Podium. In de intieme circus-yurt van Fratelli Fiasco genaamd ‘La Fuente‘ (de Bron) zullen uiteenlopende performers uit of tussen uiteenlopende disciplines het publiek verwonderen, ontregelen, doen schateren, van hun fundamenten lostrillen & herwortelen in de toekomst. Wellicht. Wie weet wat er gebeurt als een performer een publiek ontmoet.

Betovering zal dan ook ons deel zijn als ‘de Dwerg‘ van Fratelli Fiasco het podium betreedt. Wordbites zal live stille poëzie met zang & muziek brengen op koptelefoons; Factotum (vml. Warner&Co., Aardlek) brengt (onder voorbehoud) iphone-exorcisme onder de titel Nomophobia (no-mobile-phone-fobia); Arnoud Rigter (vml. Stadsdichter Eindhoven) jaagt, vergezeld door zijn beruchte droog-mystieke humor, existentiële zonnesteken door uw navel met de beste podium-poëzie van Nederland; Contrast & de Onverlaten gooien poëtische knuppels in hoenderhokken; sieger baljon balt klank, woord, ritueel en tijdsontregeling samen in zijn eerder dit jaar verschenen bundel ‘Dronken Kalender’, DaMu Collectief mengen overal op het terrein dans, muziek en instant composition, de RaaskalBOMfukkerZ zullen wat heilige huisjes omverschoppen, het Enchanted Fire Circus zet tot denken aan met een bewustzijnsverruimende vuurshow, Noortje Braat & Egon Kracht brengen de kwetsbare transitie-voorstelling ‘Het Zal Eens Tijd Worden’ en uiteraard zal sjamandada zelf ook een van haar beruchte seizoensperformance ontketenen, dit keer in samenwerking met Robin Block (bekend van o.a. Project Wildeman, Grote Prijs van Nederland). En dat alles is nog slechts het topje van de ijsberg. Komt allen!

The Living Village Festival is wat je noemt een eco-art-transformatie-festival; een feestelijk platform voor persoonlijke en maatschappelijke transformatie, door middel van workshops, kunst, en vooral: de transformatie van het terrein zelf (een natuurgebiedje in de uiterwaarden van de Overijsselse Vecht met een gedeeltelijke geschiedenis als sloopterrein) naar een ecologische voorhoedeplek, door kunstenaars, vrijwilligers en met name: de bezoekers van het festival!

The Living Village Festival, Dalfsen, info & reserveren via www.thelivingvillagefestival.org

s j a m a n d a d a launches performance-stage on Living Village Festival

18th – 21th of May s j a m a n d a d a will create its own TempTempTemp (Temporary Temple of Tempting Tempests, while chewing on High Temperature Tempeh, etc. etc.) for performance in the broadest sense, on the unique Living Village Festival in Dalfsen. A Living Festival after all asks for Living Performance Arts. In Fratelli Fiasco’s intimate circus-yurt named ‘La Fuente‘ (the Source) a wide range of performers from or in between various disciplines will amaze, derange, derail our audience, shake them off of their fundaments with laughter & re-root them into the future. Perhaps. Who knows what might happen when a performer meets an audience.

Enchantment will be ours when ‘the Gnome‘ of Fratelli Fiasco enters the stage. Wordbites will whisper silent poetry with song & music live on headphones; Factotum (vml. Warner&Co., Aardlek) brings iphone-exorcism under the title Nomophobia (no-mobile-phone-fobia); Arnoud Rigter (first city poet of Eindhoven) casts existential sunstrokes through your bellybutton, accompanied by his infamous dry-mystical humor, with the best stage-poetry the Nederlands has to offer; Contrast & de Onverlaten rock the boat with poetic subversion; sieger baljon moulds sound, word, ritual and defragmentation of time together in his ‘Drunken Calender’, DaMu Collectief will pop up all over the terrain mixing dance, music and instant composition, the RaaskalBOMfukkerZ will take shamanic dadaism to another level, the Enchanted Fire Circus expands minds and awareness with a conscious fire show, Noortje Braat & Egon Kracht present the vulnerable transition-piece ‘Het Zal Eens Tijd Worden’ (It Would Be About Time) and of course sjamandada itself will also ignite one of its infamous seasonal performances, this time in collaboration with Robin Block (known from a.o. Project Wildeman, Grote Prijs van Nederland). And all of this is the mere tip of the iceberg. Come one, come all!

The Living Village Festival is what one could call an eco-art-transformation-festival; a festive platform for personal and collective transformation, by means of workshops, art, and: the transformation of the terrain itself (a natural habitat in the floodplains of the Overijsselse Vecht, partially with a history as a dump) into a state of the art ecological freezone, by artists, volunteers and of course first and foremost: the visitors of the festival!

The Living Village Festival, Dalfsen, info & reservations via www.thelivingvillagefestival.org

 

Advertisements

2 maart: BEZWERINGEN in Het Huis

donderdag 2 maart 2017 (freyadag 5 mars op de dronken kalender)
16:00 & 20:00
Het Huis Utrecht, Boorstraat 106
entree gratis, maar zo mogelijk graag aanmelden, bijvoorbeeld via kontakt

Wat moet een mens met populisme & terreur? Negeren is geprobeerd, maar de ziekte blijft woekeren, jengelend als een verongelijkt kind met te drukke ouders. Als een tyrannosaurus met zachte, machteloze armpjes raast de opgeblazen keizer door de wereld, gedragen door het boze, genegeerde volk, aangevuurd door vrachtwagens met bloedsporen. Wij weten: onkruid bestaat niet, slechts spontane vegetatie wiens funktie wij nog niet kennen. Wat is de rol van de opgeblazen keizer en de terrorist binnen ons verstoorde ecosysteem? Hebben zij een verborgen medicinale funktie die gezien wil worden? Een antibioticum? Een braakmiddel? Uitgaande van de mensheid als één lichaam, één patient, of op zijn minst één gemeenschap met collectieve verantwoordelijkheid voor onze rotte appels, verrichten sieger baljon (sjamandada) & Robin Block (project wildeman) twee weken lang sjamanistisch onderzoek naar populisme, terrorisme & politieke bezweringen. Een antidotum voor machteloosheid, met een vleugje karnaval.

sieger en Robin ontmoetten elkaar oorspronkelijk als podiumdichters met voorliefde voor fysikaliteit & muzikaliteit. Los van elkaar raakten zij geïnteresseerd in het grensvlak tusen theater en sjamanisme. Na hernieuwde ontmoeting bleef de vraag naar samenwerking zich opdringen. Deze residentie in Het Huis Utrecht bleek de ultieme gelegenheid om samen een voorstellingsconcept te ontwikkelen op de vloer in plaats van achter een laptop. Komende twee weken zullen zij hun verwante maar diverse werkwijze aan elkaar toetsen, zoekend naar een gemeenschappelijke fysieke staat van aanwezigheid die besmettelijk en uitnodigend werkt naar het publiek. Deze collectiviteit proberen zij uit te rekken tot de collectiviteit van de samenleving als geheel, benaderd als een wezen, een lichaam, wiens sluimerende ziektes benaderd zullen worden zoals een sjamaan een individuele patient benadert.

Komt allen!

Droog Prijst Dronken Kalender

This slideshow requires JavaScript.

(foto’s joanne saltet, oanne.org)

Groningen, eind vorige eeuw. Een dada-projekt op mijn middelbare school sleept ons de bibliotheek in, alwaar we blootgesteld worden aan een (voor de gelegenheid) dadaïstische voordracht van de Dichters uit Epibreren: Bart FM Droog, Tjitse Hofman, multi-instrumentalist Jan Klug. Ik schud op mijn grondvesten. Enkele jaren later is Bart FM Droog Grunner stadsdichter geworden en mede-organiseert een poëziepodium, waar ik voor het eerst mijn woorden ten gehore breng. Bart is een ouwe punk. Een wolf, levend van zijn eigen bedachtzaam-grimmige poëzie, maar vooral ook het bloed van felle polemieken, zelfs als het zijn eigen bloed is dat vloeit.

Afgelopen zondag kwam hij alsof er geen tijd verstreken was Perdu in Amsterdam binnenlopen, waar we mijn bundel Dronken Kalender ten doop hielden. Hij schrijft erover op nederlandsepoezie.eu:

‘Afgelopen zondag gebeurde iets heel bijzonders: de perfecte en bevlogen voordracht van Sieger Baljon (1981) bij de presentatie van zijn langverwachte debuutbundel Dronken Kalender was zó goed dat het me tot tranens toe emotioneerde. Taal, timing, mimiek en expressie – alles klopte en bleef natuurlijk. Niets van de gepolijste plasticpraat en -maniertjes, die heden ten dage als ‘goede performance’ gelden, nee – eindelijk weer een eigen stem en een totaal eigen voordraagstijl – ontstaan uit jaren levenservaring, scholing en het besef dat voordrachtskunst en sjamanisme bijzonder veel raakvlakken hebben.
(…)
Qua pure poëzie schrijft hij verzen die beslist blijven staan, ook zonder zijn magische voordrachtsadem:

werd er bocht ontkurkt
& spreuken over de muren
terwijl de larie op uitkijk stond
& wij van soldaten
& nette zwijgzame vrouwen
de tongen losknoopten                                            (uit: ‘apenkooi’)

En niet alleen zijn voordracht en poëzie is bijzonder – ook zijn boek is opmerkelijk te noemen. Het is waarlijk een ‘dronken kalender’ – Baljon heeft zijn fantasie op de maanden van het jaar losgelaten en daaruit een fantastisch uitgedacht en bijzonder vormgegeven totaalkunstwerk gecreërd. Gaat dat zien, gaat dat kopen, gaat dat lezen!’

Zo. En dan heb ik de vergelijkingen met andere grootheden voor de leesbaarheid maar weggelaten. De presentatie van de Dronken Kalender was overigens inderdaad een uiterst genoeglijk gebeuren, mede dankzij het prachtige sarangispel van Vincent Swierstra en de woorden van Robin Block & Arnoud Rigter, alsmede de perfekt getimede interrupties door mijn dochtertje momo (papagaaitje leef je nog?) en mijn vader (die in het verband van december parmantig de dekabristen ofwel de decembristenopstand (tegen de tsaar, in 1825) in herinnering bracht, alsmede het janus-medallion van zijn jaargroep die ik droeg). Inmiddels heeft ook mijn zus een duit in het zakje gedaan op haar blog.

Het waren spannende dagen. De Dronken Kalenders konden op het allerlaatste moment & na een hoop bloed & zweet & tranen van de drukker en vooral ook redakteur / vormgever / geestverwant Arnoud Rigter 2 dagen voor de presentatie dan eindelijk worden opgehaald bij de drukker, net zoals wij duidelijk opgelucht. Een vreemd apparaat is het. Trots op. Enfin, zo lang het oude punkdichters tot tranen brengt is het geen verspilde moeite, wel?

 

zondag dronken kalender!

voor wie het niet gemerkt had: afgelopen 29 december (gregoriaanse kalender) was:
1 janus 2017, eerste dag van de dronken kalender.
kalenderhervorming annex poëziedebuut van sieger baljon, begin dit jaar verschenen bij uitgeverij opwenteling.

Dronken Kalender is een dichtbundel annex heidense tafelkalender, ofwel een tijdsontregelingsdocument, handsfree te lezen. Op de achterkant van ieder gedicht een alternatieve weekkalender, waarbij de maandag daadwerkelijk valt op volle, nieuwe of halve maan. Jawel, na 434 jaar Gregoriaanse Kalender wordt het eens tijd: Kalenderhervorming. De titel verwijst tevens naar de Dronken Qalandar, een populair figuur in de Pakistaans-Indiase Soefi-poëzie/muziek: een anarchistische derwisj die het overschrijden van maatschappelijke en religieuze normen tot spiritueel pad heeft verheven. Dronken als in extatisch, een toestand van verhoogd bewustzijn, bezopen van de wijn der liefde. Op andere manier dronken is onze tijd, met het zwart van aardolie aan de mondhoeken. Klimaatchaos, kunstlicht & maanden die zich van de maan weinig aantrekken schoppen onze natuurlijke tijd door de war. Maar gelukkig, middenin de winternacht ging de hemel open en de dronken kalender is geboren: een verontrustende, ronkende dieselmotor van wilgentakken, een rommelende maag van een holle boom, een dronken, vuilbekkende heilige. Heidense seizoensverzen beïnvloed door soefi-poëzie, rauwe visioenen, politieke subversie, alles in de ontregelende geest van sjamandada, dat extatische hobbelpaard.

De bundel valt trouwens te bestellen door 20 euro over te maken naar rekeningnummer NL20 TRIO 02 123 678 89 t.n.v. S.O. Hesselink met ‘ik drink daarvan’ in het onderwerp. We kunnen het eventueel ook opsturen, in dat geval even een mailtje sturen met je postadres & ook weer ‘ik drink daarvan’ in het onderwerp. ik beloof: ‘t is het waard. jaja.

zondag 29 januari 2017 (wodansdag 3 februus in de dronken kalender)
14u-17u
(13.30 deur open) presenteerden wij DRONKEN KALENDERin perdu, (kloveniersburgwal 86 amsterdam).

Optredens van het neusje der zalm: Arnoud Rigter (opwenteling), Robin Block (project wildeman) en ikzelf natuurlijk. De nodige qawallimuziek en andere deuntjes van DJ Snoodaerd en het sarangi-spel van Vincent Swierstra luisterden de boel op, en de bundel werd bevoeld, gestreeld, gelezen & opvallend vaak nog aangeschaft ook.

Hopelijk tot in het hier & nu van daar & dan, of tot spoedig op zijn minst!
sieger baljon

10-dsc_7271

foto: joanne saltet, oanne.org (geen trukage).

tweegezicht & dronken kalender

gelukkig nieuwjaar!

Vandaag (donderdag 29 december in de gregoriaanse kalender) is, tromgeroffel, klaroengeschal… 1 janus 2017, eerste dag van de dronken kalender! de dronken kalender is een kalenderhervorming annex poeziedebuut van sieger baljon. meer daarover hieronder. eerst maar een overzichtje van wat er allemaal op stapel staat:

15 januari 13u-17u solo rituele seizoensontregeling sjamandada ‘tweegezicht‘ in Metaalkathedraal (rijksstraatweg 20 Utrecht), op een middag met o.a. Collectief Walden & Wild Vlees, georganiseerd i.s.m. Het Huis Utrecht & culturele zondagen.

29 januari 14u-17u (13.30 deur open) presentatie poeziedebuut sieger baljonDRONKEN KALENDER‘!!!!!!!!!!!!!! lokatie: perdu, (kloveniersburgwal 86 amsterdam)

valentijn-5 maart: theatraal onderzoek met robin block (project wildeman) bij Het Huis Utrecht.

Na de glorierijke intocht van Zwarte Klaas en diens Wezens van de Nacht over de Mokumse grachten nadert het volgende grote projekt nu voltooiing: sieger’s debuut-dichtbundel ‘Dronken Kalender’ verschijnt 29 januari 2017 bij Uitgeverij Opwenteling, en daar smijten we dan ook een fles godendrank tegen aan scherven in Perdu te Amsterdam, van 13.30 tot 17u. Optredens van het neusje der zalm: Arnoud Rigter, Robin Block (project wildeman) en sieger baljon natuurlijk. De nodige qawallimuziek zal de boel opluisteren, en de bundel kan bevoeld, gestreeld, gelezen & aangeschaft worden. 

Dronken Kalender is een dichtbundel annex heidense tafelkalender, ofwel een tijdsontregelingsdocument, handsfree te lezen. Op de achterkant van ieder gedicht een alternatieve weekkalender, waarbij de maandag daadwerkelijk valt op volle, nieuwe of halve maan. Jawel, na 434 jaar Gregoriaanse Kalender wordt het eens tijd: Kalenderhervorming. De titel verwijst tevens naar de Dronken Qalandar, een populair figuur in de Pakistaans-Indiase Soefi-poëzie/muziek: een anarchistische derwisj die het overschrijden van maatschappelijke en religieuze normen tot spiritueel pad heeft verheven. Dronken als in extatisch, een toestand van verhoogd bewustzijn, bezopen van de wijn der liefde. Op andere manier dronken is onze tijd, met het zwart van aardolie aan de mondhoeken. Klimaatchaos, kunstlicht & maanden die zich van de maan weinig aantrekken schoppen onze natuurlijke tijd door de war. Maar gelukkig, middenin de winternacht ging de hemel open en de dronken kalender is geboren: een verontrustende, ronkende dieselmotor van wilgentakken, een rommelende maag van een holle boom, een dronken, vuilbekkende heilige. Heidense seizoensverzen beïnvloed door soefi-poëzie, rauwe visioenen, politieke subversie, alles in de ontregelende geest van sjamandada, dat extatische hobbelpaard.

Maar daarvoor kunnen we ons reeds warmen aan ‘tweegezicht’ zondag 15 januari (culturele zondag) in de Metaalkathedraal, in samenwerking met de god janus, die zijn naam aan de maand januari gaf, een maand met NU in het midden. In ons leven immers twee gezichten: een naar voren, een terug. Net een deur, naar beide kanten op een kier, we stoken voor de mussen hier. Er is zaad. Geachte zwakheden, in het licht van gisterens kolderieke blunders – hebben geschaterd – ben ik voornemens: —

s j a m a n d a d a bouwt sinds 2013 aan een cyclus van rituele seizoensontregelingen onder de titel ‘dronken kalender’. Vanaf 2017 wordt dit ondersteund door het Huis. Voor de metaalkathedraal kwam ‘tweegezicht’ tot stand. In februari volgt een theatraal onderzoek van 2,5 week, waarover later meer…

liefs voor 2017!

Winterwezens kruipen uit de catacomben van het Nieuwe Spinhuis

Het is definitief, het is officieel: Zwarte Klaas & diens Wezens van de Nacht zullen komende zondag 13 november om 13:oo vanuit de catacomben van het nieuwe Spinhuis onder de Multatulibrug (Singel 165A) te Amsterdam te water gaan. Vanaf 12u omkleden / schminken, zodat we op tijd kunnen vertrekken. Benieuwd wie dit jaar de Gouden Roe 2016 voor de best verkleedde midwinterfiguur in de wacht gaat slepen. Voor wie niet weet wat aan te trekken: zwartwitte streepjes doen het erg goed dit seizoen. Voor de rest bereiden wij ons voor op de meest fantastische Pieterbazen: een Zwart Karnaval, geïnspireerd door traditionele midwinterfiguren in heel Europa (zie bijvoorbeeld: ‘der Wilder Mann’), Sunnekloas-maskers op Terschelling of Ameland, winti, roe & jute, roet & schoorsteenkettingen, natuurmaterialen, omdraaiing, clowns-sjamanen, de raven en wolven die Odin begeleiden, de Alpen-Krampus, Père Fouettard, steltenlopers, akrobaten, ooievaars, magere Hein, kortom: alle mogelijke wezens van de nacht, zolang het maar wegblijft bij karikaturen van andere culturen (oh, enneh… geen horrorclowns als-je-bliehieft…). De basale gemoedstoestand is feest, daar zal ook onze sambaband toe bijdragen. Uiteraard zal het pepernoten, rijst & meel regenen, dus neem kinderen mee!!!

Verder nog heel welkom: boten en kapiteins voor loslopende boten die zich reeds hebben aangediend, en uiteraard altijd meeerrr verkleedde mensen. Fantastisch gevoel om onderdeel te zijn van een nieuwe evolutie van de oeroude traditie. Lieve mensen, we hebben er zin in!!!

zie ook: www.zwarteklaas.com

Schaduw Intocht 2016: Zwarte Klaas & zijn Wezens van de Nacht

Oproep: boten, kinderen en verkleedgrage mensen gezocht!

7c-wild-geraasDe officiele Schaduw Intocht van Zwarte Klaas en zijn Wezens van de Nacht vindt voor het derde achtereenvolgende jaar plaats in Amsterdam, tegelijk met de intocht van Sinterklaas in die stad. Dit jaar is de intocht voor het eerst opgenomen in het programma ‘Sint Voor Iedereen’. De Schaduw Intocht is een breed platform voor liefhebbers van alle leeftijden die de Sinterklaastraditie een stoot verbeelding willen geven. De Schaduw Intocht zal dit jaar voor het eerst over het water gaan; wij zoeken dan ook nog zo veel mogelijk boten – en verkleedgrage mensen natuurlijk. De verzamelplek aan het water is vooralsnog geheim, dus hou ons in de gaten. Aan het eind zal uiteraard de Gouden Roe 2016 weer uitgereikt worden aan de best verkleedde midwinterfiguur.

zklaas20aWij bereiden ons opnieuw voor op de meest fantastische Pieterbazen: een Zwart Karnaval, geïnspireerd door traditionele midwinterfiguren in heel Europa (zie bijvoorbeeld het fotoboek ‘der Wilder Mann’), Sunnekloas-maskers op Terschelling, winti, roe & jute, roet & schoorsteenkettingen, natuurmaterialen, omdraaiing, clowns-sjamanen, de raven en wolven die Odin begeleiden, de Alpen-Krampus, Père Fouettard, steltenlopers, akrobaten, ooievaars, magere Hein, kortom: alle mogelijke wezens van de nacht, zolang het maar wegblijft bij de karikatuur van de Afrikaanse knecht. Voor wie niets heeft: de basale kledingcode is zwart-wit (bij voorkeur gestreept!), de basale gemoedstoestand feest. Uiteraard zal het pepernoten, rijst & meel regenen voor de kinderen.

Initiatiefnemer Sieger Baljon (sjamandada): “Pietendiscussie vastgelopen? De werkelijke discussie moet nog beginnen! Dit feest kenmerkt zich door creativiteit: surprises, gedichten, verklZwarteKlaas01eedpartijen. Wij willen een sprong vooruit maken vanuit het groeiende bewustzijn dat impliciet racisme zich helaas, meestal onbewust, in de traditie heeft genesteld die wij aan onze kinderen doorgeven. In Amsterdam gingen tot in de 19e eeuw Zwarte Klazen over de straten in de donkere tijd: rafelige vagebonden, bonzend op ramen & deuren, chaos & lawaai zaaiend met hun schoorsteenkettingen. Dat laat zien dat tradities altijd al in beweging zijn geweest. Onze brede oproep is bedoeld om deze creativiteit in te zetten voor de vernieuwing van dit volksfeest, zodat het daadwerkelijk de verbeelding van àlle lagen van de bevolking prikkelt. Deze traditie heeft zo’n intens rijke onderlaag, laten we de huidige discussie aangrijpen als breekijzer om al die elementen weer opnieuw betekenis te geven, en tegelijkertijd de koloniale ketenen af te werpen. Als één onderwijzer (Jan Schenkman) grotendeels de huidige vorm van Sint&Piet kon bepalen, dan kunnen wij met een vlaag strijdbare verbeelding nog veel meer bereiken.”

Hij vervolgt: “Sinds mensenheugenis voelt men overal in Europa rond midwinter de roep van de wildernis. Onder hoede van een Vader Winter, in feite een oude sjamanengod, trokken de voorouders, de wezens van de nacht, de dorpen in, de daken op. Dat heeft zich in de middeleeuwen vermengd met zowel gemaskerde bedeltochten als narrenfeesten waarin jonge kloosterstudenten zich als bisschop gingen verkleden en mensen de maat gingen nemen. Begin 21e eeuw roept een nieuwe generatie zwarte Nederlanders om respect voor hun voorouders. Opnieuw smijt Zwarte Piet ons als een donkere spiegel onze schaduw in het gezicht. Hoor de wind waait door de bomen: het is tijd voor de Zwarte Piet om zijn ketenen te breken,” bezweert hij tenslotte geheimzinnig.

zie ook: www.zwarteklaas.com